FONDURI STRUCTURALE EUROPENE

  • Identificarea și analiza personalizată a oportunităților de finanțare europene
  • Pregatirea documentelor specifice pentru împrumuturi sau finanțare afaceri/proiecte prin : FEADR, PHARE, FSE, FC, EBRD, UNIDO, WOELD BANK, ANIMC etc
  • Managementul proiectelor europene
  • Întocmirea cererilor de finanțare, studiilor de fezabilitate, memoriilor justificative, dosarelor de achiziții si plăți
  • Asistență în obținerea avizelor necesare
  • Asistență și consultanță pe parcursul implementării proiectului
  • Asistență pe durata controalelor de la Autoritatea de Management a Fondurilor Europene