FONDURI STRUCTURALE EUROPENE

 • Identificarea și analiza personalizată a oportunităților de finanțare europene si non europene
 • Pregatirea documentelor specifice pentru împrumuturi sau finanțare afaceri/proiecte prin : FEDR, FEADR, FSE, FC, FEPAM, FEGA, FEAD, PNRR, Scheme de ajutor de stat si alte surse de finantare
 • Managementul proiectelor
 • Întocmirea cererilor de finanțare, studiilor de fezabilitate, memoriilor justificative, dosarelor de achiziții si plăți
 • Consultanta si asistenta in achizitii pentru autoritati sau entitati contractante
 • Asistență în obținerea avizelor necesare
 • Asistență și consultanță pe parcursul implementării proiectului
 • Asistență pe durata controalelor de la Autoritatea de Management a Fondurilor Europene
 • Elaborare strategii de dezvoltare locala
 • Efectuarea de studii de piata si sondaje de opinie
 • Servicii suport pentru ONG-uri, GAL-uri si alte tipuri de asocieri