CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI

 • Asistență în crearea sau preluarea unei Societați Comerciale
 • Analiza situației financiare a Societății Comerciale preluate
 • Consultanță în vederea optimizării managementului financiar, gestiunea capitalului, finanțarea investițiilor etc
 • Asistență în încheierea și negocierea contractelor comerciale
 • Obținerea avizelor necesare desfășurării activitații
 •  Întocmirea studiilor de oportunitate și fezabilitate, întocmirea planului de afaceri
 • Consultanță și asistență în vederea implementării și adaptării planului de afaceri
 • Asistență în obținerea de fonduri bancare sau europene pentru dezvoltare și inclusiv previzionarea situațiilor financiare viitoare
 • Identificarea și aplicarea facilităților fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare
 • Consultanţă în fiscalitatea internaţională şi în aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri
 • Participarea la redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale
 • Elaborare PLANURI DE RESTRUCTURARE si MONITORIZARE pe perioada restructurarii
 • Elaborarea de expertize fiscale, atat in materie civila cat si in dosare penale
 • Reorganizare interna si elaborare proceduri de lucru in cadrul activitatii administrative contabile si financiare