Serviciile noastre de consiliere și asistență juridică petru afaceri

22 Octombrie 2021

jurist Tamara Ion

Serviciile noastre de consiliere si asistenta juridica petru afaceri te ajuta sa economisesti timp si bani.

Rolul consilierului juridic

Consilierul juridic are datoria de a asigura apararea drepturilor si intereselor legitime a persoanelor de drept privat in conformitate cu Constitutia si legile tarii. Consilierul juridic ajuta la o intelegere in profunzime a cadrului legislativ.

Echipa vine în sprijinul clienților noștri care urmăresc desfășurarea unei activități economice. Cele mai bune onorarii din piață. Consultanță și asistență juridică destinată firmelor. Cele mai bune tarife. Rezultate garantate. 15 ani experiență. Recenzii 100% Pozitive. Toti clientii nostri au fost multumiti de consultanta juridica oferita. Si in 2021 oferim consultanta juridica firmelor si implementam solutii juridice inedited.

Legaturile noastre stranse cu fiecare sector in care activeaza clientii nostri ne permit sa avem o intelegere in profunzime a problemelor pe care le pot intampina, ajutandu-i sa se adapteze mediului de afaceri in continua schimbare.

Serviciile noastre sunt atent adaptate fiecarui client, oferind suport privind:

Societati si drept societar;
Fuziuni, achizitii si restructurari;
Proprietati imobiliare (Real Estate);
Proprietate intelectuala;
Litigii si solutionarea disputelor;
Achizitii publice & Parteneriat Public Privat;
Activitati fiduciare;
Asociații Non Profit (ONG);

Insolventa, faliment.

Consultanță Juridică Firme – Oferim Soluții Juridice.

Servicii juridice

 1. Consultanta juridica

Te sfatuim sa alegi varianta optima si iti oferim solutii concrete din punct de vedere juridic si administrativ pentru afacerea ta. In timp ce tu te ocupi de dezvoltarea afacerii noi ne asiguram ca functionezi legal si eviti eventualele neplaceri sau chiar pierderi financiare, din cauza unor decizii gresite, intocmirea necorespunzatoare a intregii documentatii necesare infiintarii si functionarii unei societati sau altor inscrisuri juridice.

 1. Consultanta pentru Start-Up in Afaceri

Oferim servicii de consultanta specializata pentru inceperea unei afaceri in Romania, etapele ce trebuie parcurse, condiţiile şi documentele necesare pentru constituirea şi înregistrarea unei societati comerciale.
De la alegerea formei juridice şi până la întocmirea actului constitutiv sunt prezentate soluţiile apte să asigure o bună desfăşurare a activitatii societatii comerciale ce urmeaza a fi constituita. Inainte de infiintarea unei firme trebuie sa stim pe ce ne bazam.
Trebuie foarte atent evaluate oportunitatea si posibilitatea de a derula afacerea respectiva, atat din punct de vedere al avantajelor si oportunitatilor oferite de business-ul respectiv, cat si din punct de vedere al posibilitatilor financiare care sa permita sustinerea si dezvoltarea afacerii. Bugetul de start trebuie sa acopere cheltuieli cu personalul (costuri de angajare), taxe legale si profesionale, licente si permise, echipament, asigurari, aprovizionare, publicitate si promovare, salarii, contabilitate, venituri, utilitati, cheltuieli neprevazute.

 1. Principalele servicii de consultanta start-up sunt:

Analiza initierii si oportunitatii unei afaceri in contextul economic actual;
Consultanta cu privire la forma legala adecvata (SRL, SA, SNC, PFA, II, IF, ONG etc.);
Consultanta privind sistemul fiscal adecvat (vectorul fiscal)- platitor de TVA sau neplatitor TVA;
Consultanta si asistenta specializata alegerea codului CAEN;
Consultanta si asistenta specializata alegerea denumirii societatii, alegerea sediului social etc.
Redactare Act Constitutiv (acte infiintare);
Redactarea Contract Inchiriere/Comodat (dupa caz) si implicit obtinerea avizului si a certificatului de la administratia de sector;
Consultanta privind alegerea bancii, deschiderea contului si reprezentare in relatia cu banca;
Consultanta privind constituirea efectiva a companiei, actele necesare, relatia cu Registrul Comertului si asistenta continua pe parcursul infiintarii societatii;
Convenient Consulting ofera o gama integrata de servicii juridice si consultanta de afaceri orientate spre a ajuta clientii sa-si maximizeze afacerile si profiturile;

 1. Infiintari firme:

Serviciile oferite pentru societăți, indiferent de forma juridică, sunt:

Infiintari firme S.R.L., S.A., etc.
Infiintare PFA, II, IF
Infiintari/inchideri puncte de lucru

Modificarea denumirii profesionistului

Autorizari puncte de lucru/sediu/beneficiari
Prelungire valabilitate sediu/punct de lucru
Schimbare/gazduire sediu social
Revocare/numire administrator
Excludere/includere asociati in societate
Majorari de capital social (cu numerar sau natura)
Cooptare/retragere asociati in firma
Cesiune de parti sociale
Indreptari de erori materiale la ONRC
Schimbarea formei juridice a unei societati
Suspendare activitate firma
Reluarea activitatii firmei
Recodificare domeniu de activitate conform CAEN REV.2 sau completare domeniu de activitate
Declarari ale obiectului de activitate principal
Autorizari obiecte de activitate
Extinderi ale obiectului de activitate
Rezervare denumire societate
Marca Inregistrata
Obtinerea de certificate constatatoare
Inregistrare, autorizare reprezentante
Fuziuni ale societatilor comerciale
Divizari ale societatilor comerciale
Dizolvari, lichidari, radieri firme
Autorizatii de functionare emise de Primarie, Sanitar-Veterinare, PSI, Mediu, Ape
Reprezentare in relatia cu Registrul Comertului

Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) profesioniştilor înmatriculaţi anterior datei de 7 iulie 2017;

Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real.

Oferim consultanta in toate etapele afacerii dumneavoastra, de la planificare, strategie si implementare a noilor strategii de afaceri, pana la consultarea din punct de vedere juridic, asupra operatiunilor zilnice desfasurate.

Consultanță cu privire la tipul de societate, dacă aceasta va fi sau nu plătitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum și alte probleme de drept comercial ce pot apărea în funcție de particularitatea cazului;
Rezervare denumire;
Redactarea actului constitutiv al firmei ce va cuprinde informații particulare fiecărei societăți;
Redactarea și atestarea declarației de administrator și a declarației de asociat;
Redactarea actului privind deținerea sediului social (contract de comodat sau contract de închiriere/subînchiriere);
Depunerea dosarului complet și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial, în vederea obținerii personalității juridice;
Ridicarea certificatului de înregistrare și predarea acestuia clientului.
Există mai multe tipuri de societăți, dintre care cele mai cunoscute sunt:
Societatea cu răspundere limitată (SRL)
Societatea pe acțiuni (SA)
Societatea cu răspundere limitată – este cea mai cunoscută formă de societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații răspund numai în limita aportului fiecăruia la constituirea capitalul social. Conform legii, capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, având o valoare minimă de 10 lei.
Societatea cu răspunderea limitată se poate constitui prin:
asocierea a doi sau a mai multor asociați;
aportul unui singur asociat;
cu asociați persoane fizice sau juridice (o societate poate fi asociat într-o altă societate);
cu asociați cetățeni români sau străini (în Romania pot dobândi statutul de asociat persoanele fizice sau juridice de cetățenie română sau străină).

Amintim ca servicii de administrare:

– Negocieri contracte client
– Negocieri contracte furnizori
– Sediu social/punct lucru (inchiriere, achizitionare)
– Avize, autorizatii, permise de la diferitele autoritati
– Discutii pentru angajare personal, interviuri (HR)
– Investitie/dezvoltare proiecte (arhitecti, avize, autorizatii, constructori, teren etc.).
– Documente si formalitati personale (casa, vize, acte etc.).
– Intalniri/negocieri cu avocati, auditori, evaluatori, contabili, experti.
– Conducerea activitatii principale.
– Sedinte si rapoarte productie.
– Reclamatii client.
– Raportari catre administratorul profesionistului (head office).
– Probleme administrative curente.
– Deplasari la sediul profesionistulul (head office).
– Conferinte, sedinte asociatii profesionale, lobby la autoritati etc.

 Modificari in firma

 1. Cesiune părți sociale

Operațiunea de cesiune de părți sociale reprezintă o formă legală pentru retragere a unui asociat din firma și constă în transferul de părți sociale între asociați (cesiune internă), respectiv către terțe persoane (cesiune externă), care devin noii asociați ai societății.

În vederea înregistrării acestei modificări la Oficiul Registrului Comerțului teritorial, noi vă oferim servici juridice pentru redactarea actelor necesare (contractul de cesiune, decizia asociatului unic sau hotărârea A.G.A., actul constitutiv actualizat – cu datele noilor asociați, declarația pe propria răspundere a noului asociat, după caz, administrator, declarația privind beneficiarii reali) și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

 1. Schimbare sediul social/Gazduirea

Dacă doriți schimbarea sediului social al societății, trebuie să puteți face dovada unui nou sediu printr-un titlu de proprietate (contract de vânzare, hotărâre judecătorească, contract de donație) sau unui titlu în baza căruia dețineți un drept de folosință asupra imobilului (contract de comodat, contract de închiriere/subînchiriere). Există și un caz special de stabilire a sediului social in cladirea societatii, anume încheierea unui contract de inchiriere pentru stabilirea sediului social, însă există o limitare în timp a acestuia, max. 1 an.
Pentru înregistrarea acestei modificări, noi ne oferim serviciile juridice pentru întocmirea dosarului complet prin consultanță juridică în vederea stabilirii detaliilor necesare pentru înregistrarea schimbării sediului social, redactarea și semnarea documentelor necesare în dosarul de mențiuni, și reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

 1. Modificarea/Completarea obiectului de activitate

Completarea obiectului de activitate intervine atunci când se decide desfășurarea unui nou tip de activitate, care nu se regăsește în actul constitutiv al societății și care nu a fost autorizată.
Prin decizia asociatului unic sau prin hotărârea asociațiilor, se poate dispune schimbarea obiectului de activitate principal dacă se poate identifica una dintre următoarele situații, menționate cu titlu exemplificativ:

 • ponderea activităților desfășurate de societate s-a schimbat către una din activitățile secundare, care reprezintă peste 50% din volumul activității societății;
 • asociatul/asociații/ acționarii a/au decis desfășurarea unei noi activități dintr-un anumit domeniu, în care autorizarea în vederea funcționarii se acorda sub condiția obiectului principal de activitate.

Pentru anumite obiecte de activitate sintetizate in CAEN Rev.2 este necesară obținerea prealabilă a unor avize/autorizații.
Pentru a veni în ajutorul clienților noștri, noi ne oferim cunoștințele juridice valorificate în următoarele servicii juridice, consultanță juridică în stabilirea concretă a modificării dorite, actualizarea obiectului de activitate din cadrul actului constitutiv al societății și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

 1. Majorare/Reducere capital social

Majorarea capitalului social este o operațiune ce poate fi impusă de lege ori poate interveni ca urmare a deciziei asociatului unic sau a hotărârii asociaților sau a acționarilor societății. În majoritatea cazurilor, motivul acestei modificări este creșterea credibilității societății în relațiile cu mediul de afaceri. Însă, o altă posibilitate este cea reprezentată de majorarea capitalului social în vederea îndeplinirii unei condiții legale, spre exemplu în cazul transformării unui S.R.L. în S.A. (capitalul social al unui S.A. are o valoare de minim 25.000 Euro – echivalent in lei).
Pentru depunerea dosarul complet de mențiuni la instituția abilitată, noi ne oferim serviciile juridice concretizate în consultanță juridică privind modificările dorite, redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului și reprezentare juridică în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

 Insolventa ,faliment si reorganizare

 1. Insolvența și reorganizarea societății

Determinăm împreună cu clienții noștri starea de insolvenţă a societății și propunem soluții juridice, precum:

Prevenirea stării de insolvență. Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc;
Reorganizarea și administrarea judiciară;
Faliment și lichidare judiciară;
Lichidare voluntară;
Recuperarea creanțelor;
Administrarea specială.
Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care sunteți în dificultate, fără a vă afla în stare de insolvență, este indicat să solicitați sprijinul pentru prevenirea stării de insolvență, în vederea continuării activității economice, prin:

 • renegocierea directă a creanțelor cu creditorii;
 • numirea unui mandatar ad-hoc, existând astfel posibilitatea să se obțină reeșalonări, reduceri de datorii, modificări/denunțare de contracte, restructurări/reduceri de personal;
 • încheierea unui concordat preventiv, prin care se stabilesc măsuri de restructurare, modalități de finanțare și susținere a măsurilor de restructurare, etc.
 1. Reorganizarea si administrare judiciară

– continuarea exploatării după deschiderea procedurii;Reorganizarea si administrare judiciară;
– depistarea cauzelor insolvenţei;
– analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
– redactarea planului de reorganizare și urmărirea implementării planului de reorganizare;
– analiza contractelor în curs de execuţie;
– modalităţi de valorificare a bunurilor;
– încheierea de tranzacţii;

 1. Lichidarea voluntară

Procedura de lichidare amiabilă la iniţiativa şi sub controlul asociaţilor persoanei juridice este posibilă doar atunci cănd societatea nu are datorii către terți.

Asociaţii pot hotărî dizolvarea și lichidarea societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Asociaţii pot hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi.

În lipsa acordului asociaților privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării judiciare.

Administrarea specială

După deschiderea procedurii insolvenţei, oferim servicii de consultanță și/sau reprezentare, în vederea reprezentării intereselor societății şi a acţionarilor/asociaţilor, în acțiuni dintre care exemplificăm:

 • exprimarea intenţiei debitorului de a intra în procedura simplificată sau de reorganizare, conform unui plan;
 • participarea, la judecarea acţiunilor deschise pentru anularea actelor frauduloase, a transferurilor cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor;
 • formularea de contestații în cadrul procedurii insolvenţei;
 • propunerea unui plan de reorganizare;
 • administrarea activităţii debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;
 • participarea la inventar după intrarea în faliment, primirea raportului final şi a bilanţului de închidere şi participarea la şedința convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;
 • primirea notificării închiderii procedurii și comunicarea acesteia clientului.
 1. Deschiderea/contestarea sau încheierea procedurii insolvenţei

Asigurăm asistenţă şi reprezentăm clienții în legătură cu introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă și îi consiliem în vederea declarării insolvenţei.
Recuperarea datoriilor în cadrul procedurii de insolvenţă
Pe parcursul procedurii de insolvenţă, oferim clienţilor noştri care se află în ipostaza de creditori asistenţa juridică necesară în vederea declarării creanţelor la cererea lichidatorului şi a susţinerii acestora în caz de contestare.
Asistenţă pe parcursul procedurii de insolvenţă
Asistenţa oferită clientului presupune printre altele consilierea clientului în orice fază a procedurii insolvenţei, oferirea de consultanţă cu privire la drepturile specifice şi evaluarea nivelului posibilul de implicare în derularea procedurii de insolvenţă. Asistăm şi reprezentăm clienţii la toate nivelurile şi în fața tuturor autorităţilor competente.
În cele mai multe cazuri, insolvenţa este folosită de către unii creditori cu scopul de a-şi recupera mai repede datoriile existente.
Pentru fiecare proiect în parte, societatea desemnează personal specializat în funcție de complexitatea și de volumul de muncă necesar.

 1. Servicii:

Consultanță, asistență juridică și reprezentarea debitorilor aflați în dificultate, fără a fi în stare de insolvență: redactarea cererii de numire a mandatarului ad-hoc în procedura concordatului preventiv; negocierea, elaborarea și realizarea concordatului preventiv;
Elaborarea și completarea cererii privind deschiderea procedurii de insolvență;
Redactare cerere de înregistrare a creanțelor în procedura insolvenței;
Redactare contestație la tabelul preliminar/definitiv al creanțelor;
Redactare contestație la cererea de deschidere a procedurii de insolvență;
Asistență juridică privind anularea actelor frauduloase;
Acordarea asistenței juridice pe întreaga durată a procedurii insolvenței în etapa reorganizării judiciare și în etapa falimentului;
Redactare cerere – privind acțiunea de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, culpabile de starea de insolvență a debitorului persoană juridică.
Datorită calității de practician în insolvență deținută de avocații noștrii și datorită aptitudinilor de negociere și conciliere, societatea noastră vă poate susține afacerea în perioade dificile prin consultanță juridică și financiară.

 Recuperari creante

RECUPERAREA CREANȚELOR

Recuperarea creanțelor reprezintă un domeniu vital în afacerile curente ale fiecărei societăți, activitate ce o ajută să își continue desfășurarea obiectului de activitate.

Activitatea de recuperare se exercită prin două modalități:

 • pe cale amiabilă, prin operațiunea de mediere;
 • pe cale judiciară, prin intermediul instanței de judecată.

Pe cale amiabilă, se dorește recuperarea creanței prin ajungerea la un acord cu debitorul.
Executarea silita implică urmărirea bunurilor mobile și/sau imobile, dar și poprirea conturilor bancare ale debitorului pana la concurența cuantumului creanței.

 1. Asociatii si fundatii

ASOCIAȚII NON PROFIT (ONG)

Asociația este o entitate fără scop patrimonial și poate fi constituită de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
Cadrul legal de reglementare este delimitat prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Procedura de înființare implică mai multe instituții, printre care se Ministerul Justiției, instanțele judecătorești, ANAF.
Astfel, la sfârșitul procedurii, asociația va fi învestită cu personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, respectiv fundația.

 1. Serviciile oferite de noi includ:

Consultanță cu privire la prevederile legale în materie, cerințele impuse de lege pentru constituirea și funcționarea unei asociații;
Redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului complet pentru înființarea unei asociații sau a unei fundații;
Reprezentarea la termene privind soluționarea dosarului de către instanță de judecată și atribuirea personalității juridice a asociației;

* Serviciile de consultanta, asistenta si reprezentare juridica sunt furnizate prin intermediul unei societati. Solicita consultanta simplu si rapid online sau contactandu-ne pe whatsapp 0764301548.

Follow us on Social Media

Soluții de consultanță pentru afacerea ta.

Contact

Contactează-ne

Cum te putem ajuta?

Edit Content  ©2023. NC Consulting. All Rights Reserved.

  Scroll to Top