Din 2017, anumite PFA sunt obligate să îşi schimbe actele de înregistrare.

Modificarea regimului de funcționare al PFA a fost reglementată prin Legea nr. 182/2016, care se va aplica din 17 ianuarie 2017. Actul normativ impune, printre altele, limitări în ceea ce privește numărul de clase de activitate pentru care pot obține autorizare, deși în prezent legislația nu prevedea așa ceva. Dacă în cazul PFA restricția va fi de maximum cinci clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), în cazul II va exista o limitare de zece clase de activități.

Ca urmare a acestor modificări legislative, PFA care au mai mult de 5 coduri CAEN vor fi obligate, practic, să își reducă numărul de activități pentru a se încadra în noile limite impuse.

Pt. explicații punctuale privind procedura pe care trebuie să o urmeze PFA cu mai mult de 5 coduri CAEN pentru a se conforma noilor reglementări, astfel încât să nu fie în pericol de radiere (schimbările ce trebuie efectuate la Registrul Comerțului, actele necesare și felul în care trebuie completate, costurile asociate etc) precum si alternative legale la care pot să apeleze PFA, dacă au nevoie de mai mult de 5 coduri CAEN pentru a-și putea desfășura activitatea va puteti adresa echipei N&C Consulting SRL.

jurist Tamara Ion

Scroll to Top