CONTABILITATE FINANCIARĂ ȘI DE GESTIUNE

  • Evidenţă contabilă computerizată
  • Elaborarea situaţiilor financiare lunare şi anuale, inclusiv depunere bilanţ
  • Întocmire şi depunere declaraţii fiscale (impozit pe profit, TVA)
  • Întocmire de rapoarte și informări personalizate, în funcţie de necesităţile clientului, analiză: cash flow, imobilizări, datorii, creanţe etc
  • Asistență și reprezentare pe timpul controalelor fiscale
  • Expertize contabile