CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT ȘI SECRETARIAT

  • Coordonarea activităților legate de derularea unor proiecte de achiziții imobiliare ( identificarea oportunităților, gestionarea contractelor de achiziție, obținere documente specifice în vederea intabulării dreptului de proprietate
  • Managementul exploatațiilor agricole ( gestionarea contractelor de arendă, asistență pentru întocmirea dosarelor de agricultură, dosarelor de subvenții, plata arendei și a impozitelor)
  • Gestionarea relațiilor cu băncile (depunere și ridicare de documente, efectuare plați, obținere de credite etc)
  • Secretariat și traducere în și din limba italiană și engleză
  • Multiplicare, scanare și transmitere de documente